ضرورت ثبت نام در سامانه غربالگری کرونا دکتر صادق جلیلی مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان :

ضرورت ثبت نام در سامانه غربالگری کرونا

مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان بر ضرورت ثبت نام کارکنان ، بازنشستگان ، مستمری بگیران و بیمه شده های تامین اجتماعی در سامانه غربالگری الکترونیکی کرونا ویروس تاکید کرد.

 

به گزارش تابا : دکتر صادق جلیلی مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان طی اطلاعیه از تمامی کارکنان ، بازنشستگان ، مستمری بگیران و بیمه شده های تامین اجتماعی به همراه اعضا خانواده هایشان درخواست کرد با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir اطلاعات مورد نیاز را جهت غربالگری ، بیماریابی و تعیین وضعیت سلامت خود و خانواده در خصوص بیماری کووید – ۱۹ تکمیل نمایند.

گفتنی است با ثبت نام در این سامانه، ضمن پایش و رصد اطلاعات ارسالی پیگیری های بعدی برای راهنمایی ویا مراقبت لازم در مقابل کرونا ویروس از سوی مراکز درمانی وزارت بهداشت و درمان انجام خواهد شد.