طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی در خوزستان تصویب شد

طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی در خوزستان تصویب شد

مدیرکل بانوان و امور خانواده استانداری خوزستان گفت: طرح مطالعاتی پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای تامین اعتبارات لازم در شورای اجتماعی خوزستان مصوب شد.

به گزارش تابا، سیده فرانک موسوی در در جلسه شورای اجتماعی خوزستان اظهار کرد: بسیاری از تصمیماتی که در شورای اجتماعی خوزستان گرفته می شود برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان است.

 

وی افزود: وقتی آسیب های اجتماعی مطرح می شود تلاش می کنیم که راهکارهای ما پیشگیری از این امر باشد.

 

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری خوزستان بیان کرد: در شورای اجتماعی خوزستان مسائل مهم اجتماعی استان مطرح و درباره آنها تصمیم گیری می شود.

 

موسوی گفت: باید برای پیشگیری از بسیاری از مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماعی در خوزستان مطالعات دقیقی انجام شود.

 

وی ادامه داد: طرح مطالعاتی پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای تامین اعتبارات لازم در شورای اجتماعی خوزستان مصوب شد.

 

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری خوزستان بیان کرد: اعتبارات این طرح از شورای پژوهشی استان تأمین و دریافت می شود و اجرای آن می تواند از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه و خانواده جلوگیری کند.

 

موسوی افزود: اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی در خوزستان متناسب با شرایط استان انجام و شرایط اجتماعی خوزستان در آن در نظر گرفته می شود.