عقد قرارداد آب کشاورزی محصولات تابستانه و سالیانه در شبکه های آبیاری مارون آغاز شد مدیر امور مشترکان و درآمد شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون بهبهان خبر داد؛

عقد قرارداد آب کشاورزی محصولات تابستانه و سالیانه در شبکه های آبیاری مارون آغاز شد

مدیر امور مشترکان و درآمد شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از آغاز انعقاد قرارداد آب برای کشت های تابستانه و سالیانه سال ۹۸ شبکه های آبیاری مارون خبر داد.

به گزارش تابا ،امید حصاد با اشاره به استقبال خوب کشاورزان منطقه از عقد قرارداد برای کشت تابستانه و سالیانه گفت: عقد قرارداد آب محصولات تابستانه و سالانه از ۲۲ تیرماه آغاز و تا ۱۶ مردادماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

 

وی از کشاورزان خواست جهت عقد قرارداد آب ، ابتدا جهت تعیین الگوی کشت خود به ادارات جهادکشاورزی شهرستان های بهبهان، رامهرمز، امیدیه و آغاجری مراجعه و سپس برای انعقاد قرارداد آب زارعی و تسویه بدهی کشت های قبلی خود به امورمشترکان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون مراجعه کنند.

 

حصاد، باتوجه به بهبود شرایط ذخیره آب سدمخزنی مارون در سال آبی ۹۸-۹۷ و رسیدن به وضع ایده آل ، از کشاورزان تحت پوشش شبکه های آبیاری مارون خواست جهت حفاظت از منابع، استفاده بهینه از آب را مبنای عمل قرار داده و از تلفات بی رویه آن جداً خودداری نمایند.

 

شرکت بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون در شبکه های تحت پوشش خود شامل حوضه بهبهان، بنه باشت، جایزان و فجر، بیش از ۵ هزار و ۲۷۲ مشترک دارد که در هر فصل زراعی با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون قرارداد برداشت آب منعقد می نمایند.