عقد قرارداد آب کشاورزی محصولات پاییزه و زمستانه مارون آغاز شد

عقد قرارداد آب کشاورزی محصولات پاییزه و زمستانه مارون آغاز شد

عقد قرارداد محصولات پاییزه و زمستانه شبکه های آبیاری مارون در امور مشترکان شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، از آذرماه سال جاری آغاز شد.

به گزارش تابا، مدیر امور مشترکان و درآمد شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون با اشاره به استقبال خوب کشاورزان منطقه گفت: عقد قرارداد آب محصولات زمستانه از چهارم آذرماه آغاز شده و تا ۱۵ دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

 

امید حصاد عمده محصولات شتوی کشت شده در فصل زمستان را گندم، جو، کلزا و سایر محصولات گلخانه ای عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه مخزن سد مارون در شرایط غیرنرمال است، از کشاورزان زیر پوشش شبکه آبیاری مارون تقاضا داریم استفاده بهینه از آب، مبنای عمل قرار گیرد و از تلفات بی رویه آب جداً‌ خودداری شود.

 

وی از کشاورزان حوضه شبکه آبیاری مارون خواست به منظور عقد قرارداد آب، ابتدا جهت تعیین الگوی کشت خود به ادارات جهاد کشاورزی شهرستان های بهبهان، رامهرمز، امیدیه و آغاجری مراجعه و سپس برای انعقاد قرارداد آب زارعی و همچنین تسویه بدهی کشت های قبلی خود به امور مشترکان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون مراجعه کنند.

 

شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون در شبکه های زیر پوشش شامل حوضه بهبهان، بنه باشت، جایزان و فجر بیش از ۵۲۷۲ مشترک دارد که در فصل های زراعی با این شرکت قرارداد برداشت آب منعقد می کنند.