عمره مفرده بدون رعایت عزتمندی ایرانیان برقرار نمی‌شود

عمره مفرده بدون رعایت عزتمندی ایرانیان برقرار نمی‌شود

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: برپایی عمره مفرده در دستور کار سازمان حج و زیارت است، اما بدون در نظر گرفتن سیاست‌های نظام، رضایت مقامات ارشد کشور و عزتمندی ایرانیان، این سفر معنوی از سر گرفته نمی‌شود.

 

به گزارش تابا،اکبر رضایی معاون با اشاره به اینکه برقراری عمره مفرده در دستور کار سازمان حج و زیارت است، گفت: مرحله مقدماتی کار برای راه‌اندازی مجدد عمره مفرده انجام شده است.

 

وی با بیان اینکه در جلسات متعدد با طرف سعودی، شرایط ایران به ویژه تأمین امنیت و سلامت زائران کشورمان برای اعزام به عمره مفرده لحاظ شده است، افزود: پس از قبول شرایط ایران برای برقراری عمره مفرده از سوی طرف سعودی، باید برنامه‌ریزی صورت گیرد و پس از آن نیز این امر توسط مقامات کشورمان بررسی می‌شود.

 

رضایی با اشاره به اینکه سیاست نظام در برقراری عمره مفرده باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها امسال عمره مفرده برگزار نمی‌شود؛ اما در مجموع، تصمیم مقامات و سیاست نظام در برپایی عمره مفرده باید مشخص شود و سازمان حج و زیارت بدون توجه به این امور و همچنین توجه به عزتمندی هموطنانمان، اقدام به برقراری عمره مفرده نخواهد