عملیات اجرایی ۳ پروژه در شهرک های صنعتی دزفول آغاز و ۲ پروژه افتتاح شد

عملیات اجرایی ۳ پروژه در شهرک های صنعتی دزفول آغاز و ۲ پروژه افتتاح شد

با حضور معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران عملیات اجرایی ۳ پروژه در شهرک های صنعتی دزفول آغاز و ۲ پروژه افتتاح شد.

 

به گزارش تابا، امروز ۲۷ مردادماه با حضور محسن صالحی نیا عملیات اجرایی ۳ پروژه در شهرک های صنعتی دزفول آغاز و ۲ پروژه افتتاح شد.

 

وی ابتدا با حضور در شهرک صنعتی شماره ۲ دزفول تصفیه خانه فاضلاب این شهرک صنعتی را که با اعتبار ۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان احداث شده است افتتاح کرد.

 

ظرفیت این تصفیه خانه ۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز و روش تصفیه فاضلاب در این تصفیه خانه UABR (لجن فعال از موع هوادهی گسترده) است.

 

همچنین با حضور وی پروژه شبکه روشنایی شهرک صنعتی شماره ۲ دزفول که با اعتبار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان احداث شده است به بهره برداری رسید.

 

در ادامه با حضور صالحی نیا عملیات اجرایی ۳ پروژه عمرانی در شهرک های صنعتی دزفول آغاز شد.

 

این پروژه ها شامل دیوار کشی و ترمیم نوار حفاری فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ دزفول با اعتبار یک ملیارد و ۸۳ میلیون تومان، خیابان سازی و جدول کاری بخشی از خیابان های شهرک صنعتی شماره ۳ دزفول با اعتبار ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان و تکمیل بخشی از خیابان های شهرک صنعتی شماره ۴ دزفول با اعتبار ۲ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان است.

 

صالحی نیا همچنین در شهرک صنعتی شماره یک دزفول از یک واحد تولیدی تجهیزات پزشکی دیدن کرد.