فرصت یک هفته ای به نفت آبادان و استقلال اهواز برای پرداخت بدهی‌ها

فرصت یک هفته ای به نفت آبادان و استقلال اهواز برای پرداخت بدهی‌ها

 سرپرست دبیر کلی فدراسیون با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ تأکید کرد که باشگاه‌های صنعت نفت آبادان و استقلال اهواز به مدت یک هفته نسبت به پرداخت بدهی‌ها خود فرصت دارند.

 

به گزارش تابا،ابراهیم شکوری در این نامه تأکید کرده است که این باشگاه‌ها نسبت به ارسال رضایت‌نامه‌های مربوط به پرداخت بدهی‌ها به طلبکاران یک هفته فرصت دارند؛ پس از رؤیت این نامه وفق شرایط موضوع نامه به کمیته انضباطی فدراسیون اقدام کنند.

 

لازم به توضیح است پس از گذشت این مدت و ارسال نکردن رضایت‌نامه‌ها وفق بند الف و ب ماده ۸۹ مقررات یاد شده نسبت به جریمه نقدی و یا کسر امتیاز و یا محرومیت از ثبت نام بازیکن جدید و یا سقوط به دسته پایین‌تر حکم مقتضی صادر خواهد شد.

 

این احکام وفق بند ۴ ماده ۸۹ قطعی بوده و فقط قابل‌اعتراض در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) خواهد و تبعات آن متوجه باشگاه‌ها است.