فقط تولیدکنندگان می توانند سیمان را صادر کنند

فقط تولیدکنندگان می توانند سیمان را صادر کنند

رضا رحمانی وزیر صمت در نامه‌ای به رییس کل گمرک اعلام کرد:فقط تولیدکنندگان می توانند سیمان را صادر کنند.

 

به گزارش تابا، رضا رحمانی وزیر صمت در نامه‌ای به رییس کل گمرک اعلام کرد: نظر به ضرورت ساماندهی سیمان واحدهای تولیدی و جلوگیری از رقابت منفی صادرکنندگان و همچنین بنا به درخواست انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و واحدهای تولیدکننده سیمان از نیمه خرداد تا پایان شهریور ماه سال جاری، صرفا شرکت های تولیدکننده یا نمایندگان آنها مجاز به صادرات محصولات مذکور می باشند.

شایان ذکر است، تصمیم گیری در مقاطع زمانی بعدی منوط به بررسی و کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد بود.