قیمت جدید نان در خوزستان اعلام شد

قیمت جدید نان در خوزستان اعلام شد

براساس مصوبه کارگروه گندم، آرد و نان خوزستان قیمت نان در استان افزایش پیدا کرد.

 

امید بن عباس مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، در خصوص تعیین نرخ جدید نان در استان اظهار کرد: بر اساس مصوبه آخرین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان خوزستان به ریاست استاندار قیمت های جدید نان در استان از امروز (سه شنبه ۱۸ دی ماه) در سطح استان قابل اجرا و اعمال است.

 

وی افزود: نانوایان سراسر استان باید نان را با وزن مشخص شده و قیمت مصوب عرضه کنند.

 

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: در این زمینه فرمانداران به عنوان روسای کارگروه های گندم، آرد و نان شهرستان ها موظف هستند تا ساز و کار لازم برای نظارت را اجرایی کنند تا شاهد کم فروشی و یا گران فروشی در این حوزه نباشیم.

 

بن عباس تصریح کرد: قیمت جدید نان تافتون دولتی با وزن چانه ۱۸۰ گرم ۲۵۰ تومان، قیمت نان تافتون آزادپز با وزن چانه ۱۸۰ گرم ۳۵۰ تومان، قیمت نان تافتون خراسانی دولتی با وزن چانه ۳۰۰ گرم ۴۵۰ تومان، قیمت نان تافتون خراسانی آزادپز با وزن چانه ۳۰۰ گرم ۵۵۰ تومان، قیمت نان لواش دولتی با وزن چانه ۱۵۰ گرم ۱۸۰ تومان، قیمت نان لواش آزاد پز با وزن چانه ۱۵۰ گرم ۲۵۰ تومان، قیمت نان سنگک دولتی با وزن چانه ۶۰۰ گرم ۸۰۰ تومان، قیمت نان سنگک آزادپز با وزن چانه ۶۰۰ گرم ۱۳۰۰ تومان، قیمت نان بربری دولتی با وزن چانه ۴۰۰ گرم ۵۵۰ تومان و قیمت نان بربری آزادپز با وزن چانه ۴۰۰ گرم ۱۰۰۰ تومان است.