مبلغ فطریه سال ۹۹ مشخص شد

مبلغ فطریه سال ۹۹ مشخص شد

کانال فقه و احکام رهبری میزان زکات طره بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب را اعلام کرد.

به گزارش تابا؛کانال فقه و احکام رهبر معظم انقلاب در شبکه‌ مجازی جدیدترین استفتائات معظم‌له را مبلغ و مقدار فطریه امسال منتشر کرده است.

 

سؤال: مبلغ و مقدار مقدار فطریه برای هر نفر چه مقدار است و چه چیزی باید به عنوان فطریه پرداخت شود؟

 

جواب: مکلف باید براى خودش و کسانى که نان خور او هستند، هر نفرى یک صاع (تقریباً سه کیلو) گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند این ها به مستحق بدهد و اگر پول یکى از این ها را هم بدهد کافى است.

 

(مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۹ شمسی مطابق سال ۱۴۴۱ قمری، بر مبنای قیمت گندم، مبلغ ۱۰ هزار تومان است)