مجوز صادرات برنج تولیدی خوزستان رسما صادر شد

مجوز صادرات برنج تولیدی خوزستان رسما صادر شد

مجوز صادرات برنج تولیدی خوزستان رسما صادر شد.شلتوک کاران برنج تولیدی خود را نباید به قیمتی کمتر از ۷ هزار تومان به واسطه و صادر کننده تحویل دهند.

 

به گزارش تابا؛با پیگیری استانداری خوزستان و در راستای کمک به شلتوک کاران خوزستانی و تضمین خرید برنج برداشتی آنان در سالجاری تا هر کیلو مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال ، مجوز صادرات برنج تولیدی خوزستان به کشورهای مجاور از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر شد.کشاورزان نباید برنج خود را به صادر کنندگان و واسطه ها کمتر از کیلویی ۷ هزار تومان بفروشند.