مدارس و دانشگاه های خوزستان تا ۱۵ اسفند تعطیل شدند

مدارس و دانشگاه های خوزستان تا ۱۵ اسفند تعطیل شدند

به گزارش تابا؛ بنابر تصمیم استاندار خوزستان مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه های استان با هدف پیشگیری از ویروس کرونا تا پایان هفته آینده (از ۱۰ اسفند تا ۱۵ اسفند) تعطیل خواهند بود.