مدیرعامل جدید باشگاه ملی حفاری منصوب شد

مدیرعامل جدید باشگاه ملی حفاری منصوب شد

 

مدیرعامل جدید باشگاه ملی حفاری منصوب شد.

 

به گزارش تابا، طی حکمی از سوی سید عبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری، سید سالار محمد نیا به عنوان سرپرست امور تربیت بدنی و ورزش این شرکت و مدیرعامل باشگاه ملی حفاری انتخاب شد.

 

پیش از این نیز سعید شاهرخی این سمت را برعهده داشت.

 

محمدنیا اکنون ریاست هیات تیراندازی خوزستان را برعهده دارد.