مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور برکنار شد

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور برکنار شد

سید میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری برکنار شد.

 

به گزارش تابا، سید میعاد صالحی مدیرعامل ۳۷ ساله صندوق بازنشستگی کشوری بعد از چهار ماه فعالیت در صندوق بازنشستگی امروز از سمت خود برکنار شد.

 

گفته می شود برکناری صالحی با دستور رئیس جمهور انجام شده است.