مردم اهواز می توانند برای جابجایی در داخل شهر از خطوط ریلی استفاده کنند برای نخستین بار در کشور؛

مردم اهواز می توانند برای جابجایی در داخل شهر از خطوط ریلی استفاده کنند

معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: برای نخستین بار در کشور مردم اهواز و شهرهای اقماری آن می توانند برای جابجایی در داخل شهر، از حمل ونقل ریلی استفاده کنند.

به به گزارش تابا، «سعید رسولی» روز یکشنبه در بازدید از خطوط ریلی حومه ای اهواز، افزود: با هماهنگی شهرداری اهواز مقرر شده ۱۳ توقفگاه شهری برای تردد قطارهای حومه ای در این شهر ساخته شود تا پس از بهره برداری از این توفقگاه ها، مردم اهواز بتوانند در داخل شهر با قطار جابجا شوند.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه باید سطح دسترسی مردم به قطارهای حومه ای از شهرهای اقماری اهواز بیش از پیش تسهیل شود، اظهارداشت: در این صورت مردم اهواز می توانند به سهولت برای جابجایی خود از ظرفیت های موجود شبکه ریلی و قطارهای حوامه ای استفاده کنند.

معاون وزیر راه وشهرسازی یادآورشد: خوشبختانه در رینگ مرکزی شهر اهواز ۳ ایستگاه راه آهن وجود دارد که با بهره برداری ابرای نخستین بار در کشورز ۱۳ توفقگاه ریلی که توسط شهرداری ساخته شده است باعث تسهیل دسترسی مردم در تردد شهر با قطار خواهد شد.

گفتنی است ، مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی و هیات همراه، امروز در بازدید خود ازخطوط ریلی جنوب کشور، مسایل و مشکلات مربوط به حمل ونقل حومه ای از شهرهای اقماری اهواز و شبکه ریلی استان خوزستان را مورد بررسی قرار داد.