معدوم سازی گوشت غیر قابل مصرف در اهواز

معدوم سازی گوشت غیر قابل مصرف در اهواز

مدیر کل دامپزشکی خوزستان گفت: در راستای افزایش نظارت و بازرسی کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان اهواز از واحدهای عرضه گوشت منجمد، حدود ۵۰۰۰ کیلوگرم گوشت غیر قابل مصرف انسانی کشف و معدوم گردید.

 

به گزارش تابا؛دکتر مصطفی کنارکوهی افزود: این محموله بدلیل نداشتن شرایط مصرف و با توجه به بررسی های لازم و با هماهنگی مرجع قضایی ضبط کامل و پس از انجام آزمایشات لازم معدوم سازی شد.

 

وی خاطرنشان کرد:کارشناسان و بازرسان دامپزشکی در ۲شیفت کاری صبح و بعدازظهر و بصورت مداوم، واحدهای تولید،عرضه و نگهداری فرآوردههای خام دامی را تحت نظارت بهداشتی خود دارند.

 

کنارکوهی بیان کرد: کارشناسان دامپزشکی از مراکز تولید،نگهداری ،توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی و رستوران های بین راهی بازدید و بازرسی بهداشتی می کنند و در صورت مشاهده فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی ضمن توقیف موارد فوق متصدی مرکز عرضه به مراجع قضایی برای سیر مراحل قانونی معرفی می شود.

 

شایان ذکر است: مواد غذایی فاسد و غیر قابل مصرف ضبطی برابر ضوابط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی و دستور مراجع قضایی برای پیشگیری از احتمال سرایت بیماری های خطرناک قابل انتقال بین انسان و دام معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج می شود.