ممیزی واحدهای مرغ مادر و تخمگذار خوزستان انجام می شود

ممیزی واحدهای مرغ مادر و تخمگذار خوزستان انجام می شود

در راستای افزایش نظارت بر فعالیت واحدهای پرورش طیور،ممیزی واحدهای مرغ مادر و تخمگذار توسط کارشناسان دامپزشکی انجام می شود.

 

به گزارش تابا؛مدیر کل دامپزشکی استان خوزستان گفت: به منظور شناسایی نواقص فنی و بهداشتی و قرنطینه‌ای در ساختار و تأسیسات واحدهای مرغداری، ممیزی از واحدهای پرورش طیور استان از جمله واحدهای پرورش مرغ مادر و تخمگذار توسط کارشناسان دامپزشکی استان انجام می شود.

 

دکتر مصطفی کنارکوهی اضافه کرد: این اقدامات در راستای حفظ و صیانت از سرمایه‌های دامی استان، اشتغال پایدار و تدام تولید گوشت طیور و تخم مرغ خوراکی در استان و با هدف بهبود عملکرد واحدهای مرغداری استان صورت می‌گیرد.

 

کنارکوهی بیان کرد: نظارت و کنترل بر تمام مراحل تولید دراین واحدها بسیار مهم و برای رونق بیشتر و بقای این صنعت در استان حیاتی است از این رو در نظر داریم از تمام ابزار و امکانات موجود در راستای کیفی سازی مراقب‌های فعال از مرغداری‌ها اقدام کنیم.