مناسب سازی معابر عمومی برای تردد جانبازان و معلولان ضروری است معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار اهواز:

مناسب سازی معابر عمومی برای تردد جانبازان و معلولان ضروری است

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار اهواز گفت: معابر و مکان های عمومی باید برای تردد و استفاده جانبازان و معلولان از سوی ادارات و دستگاه های اجرایی مناسب سازی شود.

به گزارش تابا، عسکر مولائی کتکی روز دوشنبه در جلسه مناسب سازی معابر در سالن اجتماعات فرمانداری با انتقاد از نامناسب بودن فضای ادارات، دستگاه های اجرایی و معابر عمومی اظهار کرد: ادارات، نهاد ها و دستگاه های اجرایی باید در تمام ابعاد شرایط را برای استفاده جانبازان و معلولان فراهم کنند.

وی گفت: پذیرفتی نیست اداره و دستگاهی برای ایجاد یک رمپ برای تردد معلولان و جانبازان از کمبود اعتبارات سخن بگوید.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار اهواز با تاکید بر نظارت بیشتر دستگاه های نظارتی بویژه نظام مهندسی در ایجاد فضا برای معلولان و جانبازان افزود: دستگاه ها وظیفه خود را انجام دهند و در این خصوص با ادارات کم کار برخورد قانونی می شود.

مولائی کتکی در پایان گفت: علاوه بر معابر، باید فضا در مکان های عمومی و رفاهی برای استفاده جانبازان و معلولان مناسب سازی شود.