نتیجه دور دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه اهواز اعلام شد

نتیجه دور دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه اهواز اعلام شد

نتیجه دور دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه اهواز، کارون، باوی و حمیدیه اعلام شد.

به گزارش تابا؛ سید اسماعیل موسوی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، بامداد شنبه، نتایج شمارش آراء در ۸ حوزه انتخابیه مرحله دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

بر این اساس در حوزه انتخابیه اهواز کارون باوی و حمیدیه آقای شبیب جویجری با ۴۴۷۴۸ رای انتخاب شد و به مجلس یازدهم راه یافت.

به گزارش تابا؛آمار و میزان مشارکت در مرحله دوم انتخابات اهواز ، کارون، حمیدیه و باوی به شرح ذیل است؛

 تعداد واجدین شرایط: ۱۲۰۸۰۰۰ نفر

 تعداد آراء مأخوذه کل حوزه: ۷۹۶۶۰ هزار نفر

 میزان مشارکت: حدوداً ۶٫۶

شبیب جویجری با ۴۴۷۴۸ رای به مجلس راه یافت

احمد سراج با ۳۱۴۸۷ رای دوم شد و از رسیدن به بهارستان بازماند

🔹اهواز ۵۵۸۳۷
🔹اسماعیلیه ۸۷۰
🔹غیزانیه ۱۶۶۴
🔹کارون ۶۸۱۹
🔹سویسه ۲۰۶۲
🔹باوی ۲۸۸۷
🔹ویس ۳۶۹۸
🔹حمیدیه ۴۲۷۶
🔹گمبوعه ۱۵۴۷