نحوه ‌اجرای بیمه درمانی و تکمیلی ایثارگران تعیین تکلیف شد

نحوه ‌اجرای بیمه درمانی و تکمیلی ایثارگران تعیین تکلیف شد

 جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس گفت:‌ اجرای بیمه‌های درمانی و تکمیلی ایثارگران بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران نهاده شد.

 

به گزارش تابا؛جبار کوچکی‌نژاد اظهار داشت:‌ صحن علنی مجلس امروز موضوع بیمه‌های درمانی ایثارگران را مورد بررسی قرار داد و با تصویب نمایندگان مجلس اجرای بیمه‌های درمانی و تکمیلی ایثارگران بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران گذاشته شد.

 

وی عنوان کرد: طرح دو فوریتی اصلاح تبصره(۱) و حذف تبصره‌های(۲) تا (۴) بند الف و اصلاح بند(‌ب) ماده(۱۳)‌ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران امروز طبق دو فوریت جهت بررسی بخش‌های مختلف آن به صحن علنی مجلس آمد.

 

بر مبنای تبصره(۱)، آن درصد از خانواده‌ها و ایثارگرانی موضوع این بحث هستند که داوطلب دریافت خدمات بیمه درمانی همگانی و مکمل از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، نهادها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است باشند که با درخواست خود می‌توانند از خدمات همان دستگاه استفاده کرده و دولت نیز موظف است هزینه‌های مذکور را تامین کند.

 

بر مبنای بند(ب) اجرای حکم این ماده به استثناء موارد تبصره بند(الف) صد در صد هزینه‌های درمانی و خدمات بیمه درمانی مکمل خانواده‌های شاهد، آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشستگان و ‌افراد تحت تکفل آن‌ها بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است./تسنیم