نمایندگان جامعه پرستاری بهبهان برگزیده شدند با انتخابات نظام پرستاری؛

نمایندگان جامعه پرستاری بهبهان برگزیده شدند

پنجمین دور انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری بهبهان برگزارگردید.

به گزارش خبرنگار تابا از بهبهان، محسن نیکرو رییس هئیت نظارت پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور انتخابات نظام پرستاری با رقابت ۱۹داوطلب در سه گروه پرستاری، بیهوشی و بهیاری انجام و حائزین اکثریت آرا شناخته شدند.

 

جعفر کرمپور نماینده ریاست دانشکده بهبهان در امر برگزاری این انتخابات تصریح کرد: برای شرکت کادر پرستاری در بهبهان یک صندوق ثابت در بیمارستان شهیدزاده و برای پرسنل بیمارستان مصطفی خمینی و زایشگاه فریده بهبهانی یک صندوق سیار و همچنین برای پرسنل منطقه زیدون ،تشان و آغاجری صندوق سیاردیگری درنظر گرفته شده بود که پس ازاتمام زمان قانونی و شمارش آرا افراد زیر توانستند بترتیب اکثریت ارا را به خود اختصاص دهند.

 

مهرناز اردانه، عبدالله داسمه، عبدالکریم احدی، شالیز رییس زاده، محبوبه سلمانی، راضیه مرطوب و مژگان اسماعیلی منتخبین برتر گروه پرستاری، سارا لولو اکثریت ارا گروه بیهوشی و اتاق عمل و محمود جانبازی از سوی گروه بهیاران به هئیت مدیره پنجم نظام پرستاری بهبهان راه یافتند.

بر اساس آرای کسب شده سیمین نوروزی لرکی، مرمر رعیت و صدیقه نقلی نیز بعنوان اعضای علی البدل شناخته شدند.

آرمین ساعد نماینده فرماندار شهرستان بهبهان که از نزدیک مراحل برگزاری انتخابات را پیگیری می کرد با تبریک به نمایندگان جدید در نظام پرستاری، از شور و وظیفه شناسی جامعه درمانی و همچنین از همه عوامل اجرایی این انتخابات تشکر و قدردانی کرد.

 

شایان ذکر است سازمان نظام پرستاری در سال ۱۳۸۳ تاسیس شده و اینک با حدود ۲۰۰هزارنفر عضو در سراسرکشور فعالیت می نماید و توانسته دراین مدت بعنوان نهادی صنفی پیگیر مطالبات جامعه پرستاری باشد./ خبرنگار بهبهان. محمد خلیجی