نهادهای دولتی در واگذاری زمین ها مُر قانون را رعایت کنند دبیر شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی خوزستان تاکید کرد: 

نهادهای دولتی در واگذاری زمین ها مُر قانون را رعایت کنند

دبیر شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان از نهادها و سازمان هایی که قصد واگذاری زمین های دولتی را دارند خواست تا مُر قانون را رعایت کنند.

 

به گزارش تابا، عباس حسینی پویا در حاشیه برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان، اظهار کرد: آنچه برای این شورا اهمیت دارد و وظیفه شوراست این است که موضوعات واگذاری زمین ها را به صورت جدی پیگیری کند لذا نهادها و سازمان هایی که قصد دارند در قالب قانون زمین هایی را واگذار کنند باید در چارچوب قانون عمل کنند.

 

وی تصریح کرد: چنانچه برای این شورا مسجل شود که در واگذاری این زمین ها اجحافی به حقوق دولت و بیت المال وارد شده است، موضوع پیگیری و با متخلفان به شدت برخورد می شود.

 

در این جلسه به سه پرونده واگذاری زمین های دولتی توسط نهادهای استان خوزستان رسیدگی و پس از اخذ نظرات کارشناسان ادارات عضو این شورا، تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.