هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق/ شهاب رزمی

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق/ شهاب رزمی

هرچند بعد از شنیدن خبر درگذشت استاد عزیز و برادر بزرگوارم دکتر حمید کهرام دستم به قلم نمی رود تاحق مطلب را در خصوص این مرد بزرگ ادا نمایم اما بیست سال سابقه آشنایی با ایشان از نزدیک بعد از ورود ایشان به مجلس ششم و افتخار همکاری به عنوان مسئول دفتر در مجلس و همکار در موسسه رازی با این عزیز سفر کرده الحق و انصاف درس‌های زیادی از ایشان آموختم.

 

صداقت پاکدستی دائم الوضو بودن خواندن نماز اول وقت پیگیری کارها مردم داری تواضع فروتنی احترام به رای و خرد جمعی از جمله ویژگی های این انسان شریف و بزرگ بود که در کنار این سجایای انسانی و اخلاقی سوابق سیاسی انقلابی و مدیریتی درخشان در کارنامه ایشان قابل توجه و برجسته می باشد.

 

اینجانب این مصیبت جانکاه را به خانواده محترم آن مرحوم خصوصاً همسر گرامی و فرزندان ایشان و تمامی وابستگان ، تسلیت عرض می نمایم و از خداوند منان، برای آن عزیز سفر کرده طلب رحمت و غفران واسعه الهی و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی و بقای عمر با عزت آرزو می کنم.

خداوند سبحان روح این بزرگ مرد را با اولیای عظام و علمای دین محشور گرداند

شهاب رزمی

مدیر کل بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان