هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم

هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم

هوای ۵ شهر خوزستان امروز در وضعیت ناسالم قرار گرفت.

 

به گزارش تابا، بنا بر اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست ، شاخص ذرات معلق کمتر از ۲ و نیم میکرون درماهشهر و آبادان به ۱۶۲ ، دشت آزادگان ۱۵۵ ، شادگان ۱۵۴ و اهواز به ۱۳۸ ای کیو آرتا ساعت ۹ صبح امروز رسید که نشان دهنده وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.

 

شاخص های بین صفر تا ۵۰ وضعیت پاک ، بین ۵۱ تا ۱۰۰ وضعیت سالم ، ۱۰۱ تا ۱۵۰ وضعیت ناسالم برای گروه های حساس ، ۱۵۱ تا ۲۰۰ وضعیت ناسالم ، ۲۰۱ تا ۳۰۰ وضعیت بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ وضعیت خطرناک است.

 

در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی ، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.