واکنش ربیعی به خودکشی یک کارگر به خاطر فقر

سخنگوی دولت به حادثه خودکشی یک کارگر به خاطر فقر واکنش نشان داد.

به گزارش تابا؛ علی ربیعی در نشست خبری:به محض انتشار خبر فورا پیگیر موضوع شدیم و علل و عوامل آن بررسی شد.

 وی گفت: جان یک نفر هم برای ما اهمیت دارد.

ربیعی با اشاره به آمار خودکشی در ایران گفت: در ایران آمار خودکشی ۵ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است. این آمار در برخی از استان‌ها به ۲۰ نفر هم می رسد.

وی افزود: درباره خودکشی منهای بررسی کیس نمی‌توان اظهارنظر کرد. در این مورد خاص هم تحقیقات انجام شده است. عوامل فردی روانشناختی بیش از هر عاملی در خودکشی این فرد موثر بوده است.