پاسخ دولت به یک شبهه در خصوص یارانه‌‌ نقدی

پاسخ دولت به یک شبهه در خصوص یارانه‌‌ نقدی

سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ در دولت به یک شبهه در خصوص پرداخت یارانه‌‌ نقدی پاسخ داد.

 

تابا؛ سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ در دولت به یک شبهه در خصوص پرداخت یارانه‌‌ نقدی پاسخ داد.

 

امیر باقری گفت: یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم حمایت از فقرا است. در این راستا دولت در سال ۹۶ به‌عنوان اولین گام، مبلغ پرداختی به اعضای کمیته امداد امام‌خمینی(ره)و سازمان بهزیستی را افزایش داد.

 

به‌گونه‌ای که پرداخت ماهانه به خانوار‌های یک‌نفره از ۹۵ هزار تومان به ۱۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان و خانوارهای دو نفره از ۱۸۹ هزار تومان به ۳۴۰ هزار تومان و به همین ترتیب خانوار‌های سه نفره از ۲۵۳ هزار تومان به ۴۶۰ هزار تومان، خانوارهای چهار نفره از ۳۳۷ هزار تومان به ۶۰۱ هزار تومان و بالاخره خانوار‌های پنج نفره از ۳۶۵ هزار تومان به حدود ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت. در ادامه همین سیاست و با هدف کاهش فقر، دولت برنامه خود را در قالب تبصره ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه در خصوص حمایت از فقرا پیشنهاد کرده است.

 

وی اظهار کرد: در واقع دولت برنامه‌ریزی کرده است که در سال ۱۳۹۷ و به شرط تصویب مجلس محترم شورای اسلامی، به خانوار‌هایی که عضو کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و یا سازمان بهزیستی نیستند، اما درآمد کمتری از ارقام فوق دارند، معادل همین خط مستمری و به‌طور مثال برای خانوارهای پنج نفره معادل ۷۰۰ هزار تومان، به صورت ماهانه یارانه پرداخت کند. همچنین به موازات اجرای سیاست فوق، از طریق کمک به ایجاد اشتغال و بویژه اشتغال حمایتی در بین خانوارهای فقیر، سعی می‌کند از طریق توانمند‌سازی آنان، حمایت لازم از فقرا را انجام دهد.

 

بنابراین، اساساً درج این خبر که افراد با درآمد بالاتر از ۷۰۰ هزار تومان از دریافت یارانه حذف می‌شوند به کلی نادرست است، بلکه دولت قصد دارد به شرط تصویب مجلس محترم شورای اسلامی، به افراد با درآمد کمتر از خط مستمری بر اساس بعد خانوار، پرداختی مضاعفی را انجام دهد.