پالایشگاه بیدبلند خلیج‌ فارس خروج پساب ندارد

پالایشگاه بیدبلند خلیج‌ فارس خروج پساب ندارد

محمود امین‌نژاد، مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس اظهار داشت: یک قطره پساب از پالایشگاه این طرح خارج نخواهد شد و پسماند نیز به صورت اصولی جمع‌آوری و دفع می‌شود.

امین نژاد افزود: همه سرویس‌های جانبی طرح پالایشگاه بیدبلند خلیج‌فارس بر اساس برنامه زمانبندی شده، تا پایان سال ٩٧ وارد مدار تولید شدند.

مهندس امین نژاد تصریح کرد: تحقق این هدف، کمک مؤثری در راه‌اندازی واحدهای فرآیندی و پیشبرد اهداف طرح دارد.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس در پایان تاکید کرد: فاز پالایشگاه این طرح هم‌اکنون به ٩۵ درصد و کل طرح به ٩١ درصد پیشرفت رسیده است./ محمدخلیجی