پايان نفت سوزي و هدر رفت منابع هيدروكربوري در راستاي صيانت از محيط زيست براي اولين بار در مناطق نفت خيز جنوب توسط شرکت مارون محقق مي شود

پايان نفت سوزي و هدر رفت منابع هيدروكربوري در راستاي صيانت از محيط زيست

براي نخستين بار در مناطق نفتخيز جنوب، توسط شركت بهره برداري نفت و گاز مارون استقرار يك تفكيك کننده نفت وگاز در واحد بهره برداري مارون ۳ جهت بازيافت نفت ارسالي به گودال سوخت و در راستاي كاهش آلاينده هاي زيست محيطي با موفقیت انجام شد.

 

به گزارش تابا؛ مدير عامل اين شركت ضمن گراميداشت ايام اربعين حسيني بر اتخاذ هرگونه اقدام در راستاي صيانت از زيست بوم پيراموني و منابع هيدروكربوري تاكيد كرد و گفت: با هدف استفاده حداكثري از كالاها و امكانات موجود و در راستاي صرفه جويي اقتصادي، تفكيگ گر چاه شماره ۳۶ كه از مدار عمليات خارج شده بود، پس از بررسي و بازنگري از نظر فرآيندي، بازسازي و رنگ آميزي گرديد و در فاز اول عمليات اجرايي، تفكيك گر مورد اشاره با طول حدود ۱۶ متر و وزن تقريبي ۵۰ تن، توسط دو دستگاه جرثقيل ۸۰ تني از محل اوليه آن بر روي چاه شماره ۳۶ جدا و به مجتمع صنعتي شماره ۳ مارون انتقال داده شد.

 

مهندس حميد كاويان افزود: در مرحله دوم عمليات اجرايي، برنامه ريزي هاي لازم براي طرح بارگيري انجام و با توجه به فضاي محدود بين تاسيسات، نسبت به مخلوط ريزي، متراكم نمودن و محوطه سازي جهت استقرار جرثقيل ۱۶۵ تن اقدام گرديد كه با انجام تست تراكم و اطمينان از آماده بودن محوطه، تفكيك گر ابتدا توسط جرثقيل ۱۶۵ تن برروي كمر شكن قرار داده شده و پس از حمل، در سه مرحله و مطابق طرح بارگيري، درون حوضچه و در عمق ۵ متري سطح زمين قرار داده شد.

 

گفتني است پس از انجام لوله كشي هاي فرآيندي، نصب پمپ و عملياتي كردن تفكيك گر كه حداكثر تا بهمن ماه سال جاري به طول خواهد انجاميد، هر ميزان نفتي كه بسته به شرايط عملياتي به سمت گودال جريان يابد، توسط تفكيك گر بازيافت و به مدار توليد باز گردانده مي شود. با راه اندازي اين طرح علاوه برسود و صرفه قابل توجه از محل بازيافت نفت، از آلودگي محيط زيست نيز جلوگيري خواهد شد.