پایان قرارداد سرویس‌های دانش‌آموزان تا یکم اسفند سال ۹۸ می باشد

پایان قرارداد سرویس‌های دانش‌آموزان تا یکم اسفند سال ۹۸ می باشد

 مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت:بر اساس اعلام وزارت، پایان قرارداد سرویس‌های ایاب و ذهاب دانش‌آموزان تا یکم اسفند سال ۹۸ بوده و هزینه‌ای که ممکن است بابت اسفندماه از برخی والدین گرفته شده باشد، باید بازگردانده شود.

 

به گزارش تابا؛کوروش مودت اظهار کرد: مدیران مدارس موظف هستند درصورتی‌که دانش‌آموز هزینه کامل ایاب و ذهاب اسفندماه را پرداخت کرده باشد، هزینه را به والدین بازگردانند و یا با رضایت آن‌ها برای مهر سال جاری ذخیره شود.

 

وی ادامه داد: همه هزینه اسفندماه باید کاملا به والدین باز پس داده شود و یا اینکه با رضایت خود اولیاء، هزینه برای سال تحصیلی جدید ذخیره شود.

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: بنابراین مدیران مدارس موظف هستند هزینه کامل اسفندماه را به والدین بازگردانند و یا با رضایت آن‌ها برای مهر سال جاری ذخیره کنند.