پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه خوزستان‌ خبر داد :

پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان‌، گفت: کسب و کار های آسیب دیده از کرونا می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی کارا و مطالعه شیوه نامه از تسهیلات ویژه با نرخ سود ۱۲ درصد استفاده کنند.

 

به گزارش تابا؛سید سعید حسینی نژاد درباره کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اظهار کرد: شیوه نامه اعطا تسهیلات به واحد های آسیب دیده از کرونا با مراجعه به سامانه اینترنتی کارا در قسمت تسهیلات قابل دسترسی است.

 

وی با بیان اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال که دارای مجوز کسب یا تولید هستند در رسته های تعیین شده این سامانه قرار دارند، افزود: کسب و کارهایی که در قالب کارفرمایی و خویش فرمایی لیست بیمه داشته و سال گذشته نیز فعال بوده و از بیمه بیکاری استفاده نکرده باشند می توانند از این تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد استفاده کنند.

 

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان مشخص بوده و اگر صاحبان کسب و کاری که آسیب دیده اند سوالی دارند می توانند به دستگاه های اجرایی مربوطه مراجعه کنند.

 

وی اضافه کرد: انتظار داریم بانک ها و موسسات عامل که برای این موضوع مشخص شده اند در امور تسهیلی ایجاد کنند تا صاحبان کسب و کار از این تسهیلات بهره ببرند و فشار بحران کرونا بر دوش آن ها کمتر شود.