پروژه آبرسانی به روستاهای دهستان شمالی اسماعیلیه اهواز شتاب می گیرد

پروژه آبرسانی به روستاهای دهستان شمالی اسماعیلیه اهواز شتاب می گیرد

جلسه بررسی اجرای پروژه خط انتقال آب به روستاهای دهستان شمالی بخش اسماعیلیه اهواز روز دوشنبه در اداره آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش تابا؛در این جلسه که با حضور الیاس نیسی بخشدار اسماعیلیه، جعفری مدیر پروژه انتقال آب شرکت نفت، نیسی معاون بهره برداری و توسعه خطوط آبرسانی آبفار و عبیداوی نماینده حقوقی آبفار اهواز برگزار شد، اجرای پروژه ۱۸ کیلومتری از محل تاسیسات بیوض تا روستای دب حردان و شموس ۳ در این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

 

در این جلسه بر عملیات اجرایی در سه جبهه کاری از سوی پیمانکار و بهره برداری از آن در آینده نزدیک تاکید شد.

 

با اجرای این پروژه مشکلات آب به صورت اساسی برای حدود ۹ هزار نفراز اهالی بخش اسماعیلیه اهواز رفع می شود.