پروژه ایستگاه پمپاژ ناحیه R3 هندیجان در حال راه‌اندازی است مدیر طرح‌های توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی حوضه کرخه، زهره و جراحی خبر داد:

پروژه ایستگاه پمپاژ ناحیه R3 هندیجان در حال راه‌اندازی است

مدیر طرح‌های توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی حوضه کرخه، زهره و جراحی از پیشرفت در تکمیل پروژه شبکه آبیاری پروژه شبکه آبیاری و زهکشی و راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ ناحیه R3 هندیجان خبر داد‌.

 

به گزارش تابا؛ فرشاد اسماعیل‌زاده اظهار داشت: با تلاش عوامل اجرایی پروژه شبکه آبیاری و زهکشی و ایستگاه پمپاژ ناحیه R3 هندیجان در حال تکمیل و راه‌اندازی می‌باشد ، به نحوی که بخش‌های عمده‌ای از طرح اجرا شده و امکان بهره‌برداری از حدود ۲۰۰۰ هکتار از اراضی فراهم شده‌است.

 

وی افزود: همچنین تکمیل اراضی حدود ۱۵۰۰ هکتار دیگر از اراضی این شبکه در حال انجام بوده که به یاری خداوند تا انتهای آبان‌ماه سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد.

 

مدیر طرح‌های توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی حوضه کرخه، زهره و جراحی بیان کرد: با اجرای این پروژه، بهره‌برداری از حدود ۳۵۰۰ هکتار اراضی شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان محقق خواهد شد.