پر و مسلوب المنفعه نمودن سه حلقه چاه غیرمجاز در بهبهان مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان خبر داد؛

پر و مسلوب المنفعه نمودن سه حلقه چاه غیرمجاز در بهبهان

پس از صدور حکم قضایی مبنی بر پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز،  امور آب منطقه شرق خوزستان با همکاری یگان ویژه نیروی انتظامی شهرستان بهبهان، نسبت به پر و مسلوب المنفعه کردن سه حلقه چاه غیر مجاز اقدام نمودند.

 

به گزارش خبرنگار تابا از بهبهان؛ مهدی خواجه پور مدیر امور آب منطقه شرق خورستان اظهار داشت: پس از صدور حکم قضایی مبنی بر پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز، کارشناسان فنی و حقوقی و گروه گشت و بازرسی امور آب منطقه شرق خوزستان با همکاری یگان ویژه نیروی انتظامی شهرستان بهبهان، نسبت به پر و مسلوب المنفعه کردن سه حلقه چاه غیر مجاز اقدام نمودند.

 

خواجه پور تصریح نمود: سه حلقه چاه غیرمجاز در سه روستای منصوریه، جاده زیدون و درونک واقع بودند که بدون اخذ مجوزهای لازم برای حفر و بهره برداری از امور آب، به صورت غیرمجاز از آب های زیرزمینی بهره برداری می نمودند.

 

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان تاکید کرد: با عنایت به اهمیت و جایگاه ویژه منابع آبی و در راستای حفاظت و صیانت از این منابع و طرح احیاء و تعادل بخشی، مقابله با متخلفین منابع آبی، کماکان ادامه دارد. مردم و ارگان های دولتی و خصوصی از احداث و بهره برداری غیر مجاز از منابع آب های زیرزمینی و سطحی جدا خودداری نمایند.

 

متذکر می گردد که در حدود ۷۹۰ هزار حلقه چاه در کل کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۲۰ هزار حلقه غیرمجاز بوده و کل برداشت آب به صورت مجاز ۴۹ میلیارد مترمکعب و به صورت غیر مجاز ۷٫۳ میلیارد مترمکعب است.

خبرنگار بهبهان / محمد خلیجی