پیش بینی برداشت ۳۶ کیلوگرم زعفران از سطح مزارع استان

پیش بینی برداشت ۳۶ کیلوگرم زعفران از سطح مزارع استان

 

پیش بینی می شود ۳۶ کیلوگرم زعفران از سطح مزارع استان برداشت شود.

 

به گزارش تابا: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت: با توجه به سیاست های حمایتی سازمان در زمینه توسعه گیاهان دارویی ، کشت زعفران در سال جاری به ۳۵ هکتار رسیده است.

 

محمد قاسمی نژاد بایبان اینکه سطح زیر کشت نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است افزود: پیش بینی می شود ۳۶ کیلوگرم زعفران از این مزارع برداشت گردد.

 

شایان ذکر است شهرستان های ایذه، باغملک ، بهبهان و شوشتر سطح زیر کشت زعفران را به خود اختصاص داده اند.