کارگران گروه ملی به کارخانه بازگردند استاندار خوزستان؛

کارگران گروه ملی به کارخانه بازگردند

استاندار خوزستان با بیان این‌که اکنون مواد اولیه در حال ورود به کارخانه گروه ملی فولاد است، گفت: از دو روز گذشته تا کنون مواد اولیه در حال ورود به کارخانه است و شرایط به شکلی است که کارگران باید به تولید بپردازند.

 

غلامرضا شریعتی ، با اشاره به حل مشکلات کارگران گروه ملی فولاد ایران اظهار کرد: دو حقوق به همه کارگران گروه ملی پرداخت شده است و اکنون شرایط در این کارخانه عادی است و فقط یک ماه حقوق معوق دارند.

 

وی افزود: از دو روز گذشته تا کنون نیز مواد اولیه در حال ورود به کارخانه است و شرایط به شکلی است که کارگران باید به تولید بپردازند.

 

استاندار خوزستان ادامه داد: بخشی از مواد اولیه کارخانه به صورت مشارکتی و حق العملی در حال ورود به کارخانه است. همچنین نامه‌ای از بانک ملی دریافت شده است تا به میزان ۳۰ میلیارد تومان مواد اولیه از فولاد خوزستان به کارخانه گروه ملی فولاد وارد شود.

 

شریعتی با بیان این‌که اکنون مواد اولیه در حال ورود به کارخانه است، عنوان کرد: بنابراین انتظار داریم تا کارگران کار را در کارخانه گروه ملی آغاز کنند و بر سر کار بازگردند. کارگران باید در کارخانه کار کنند تا بتوانند حقوق‌های بعدی خود را دریافت کنند.