کاهش ۱۰ ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید/ معافیت ۵۰درصدی مالیاتی با موافقت نمایندگان مقرر شد؛

کاهش ۱۰ ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید/ معافیت ۵۰درصدی مالیاتی

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان با کاهش ۱۰ ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید موافقت کردند.

 

 تابا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۶ دیماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به لایحه حقوق افراد دارای معلولیت‌های با اصلاح و تصویب مواد این لایحه موافقت کردند.

 

براساس این گزارش نمایندگان ابتدا با ماده ۲۶ این لایحه با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر موافقت کردند.

 

این ماده به شرح زیر است:

پنجاه‌درصد(۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه¬های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

 

تبصره- آیین‏نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۲۷ با ۱۸۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 

ماده ۲۷ به شرح زیر است:

یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.

 

‌تبصره – همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌گردند.

 

در ادامه نمایندگان با تصویب ماده ۲۸ این لایحه با ۱۸۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 

ماده ۲۸ به شرح زیر است:

دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.

 

بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان ( مصوب ۱۰/۹/۱۳۶۲) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‏مند خواهند شد.

 

کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم (۱/۴ ) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.