کد گذاری کلیه کیوسک های مطبوعاتی و غرف بازار های روز میوه و تره بار

کد گذاری کلیه کیوسک های مطبوعاتی و غرف بازار های روز میوه و تره بار

کلیه کیوسک های مطبوعاتی و غرف بازار های روز میوه و تره بار تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهری کدگذاری شدند.

 

به گزارش تابا؛سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اهواز به منظور ارتقاء سطح کیفیت و جلب رضایت مشتریان و ارباب رجوع اقدام به کد گذاری کلیه کیوسک ها و غرف بازارهای روز میوه و تره بار تحت نظارت خود کرده است .

 

به گزارش اداره ارتباطات سازمان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی با هدف صیانت از حقوق شهروندان ،شفاف سازی و تکریم ارباب رجوع و در پاسخ به شکایات و انتقادات ،سازمان اقدام به کد گذاری کلیه غرف بازارها و کیوسک های تحت نظارت سازمان کرده است .

 

گفتنی است شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در ارائه خدمت از سوی بهره برداران غرف بازارچه ها و کیوسک های تحت نظارت سازمان به سامانه ۵۰۰۰۲۴۰۶۶۰ ثبت و یا با شماره تلفن ۳۲۲۶۰۶۸۱ ادراه ارتباطات سازمان ساماندهی تماس حاصل نمایند .

 

۱۳۹۹/۰۳/۱۳