کلاهبردار یک هزار میلیارد ریالی در دام پلیس

کلاهبردار یک هزار میلیارد ریالی در دام پلیس

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان گفت: کلاهبردار یک میلیارد ریالی که با شگرد اخذ وجه بابت تامین ارز نیمایی در شهرستان اهواز دستگیر شد.

 

به گزارش تابا؛سرهنگ صالحی گفت: در پی ارجاع پرونده از دادسرای انقلاب اهواز، شاکی برای انتقال پول به شرکتی در کشور امارات به صرافی مراجعه کرده که با وعده انتقال وجه در حداکثر ۱۰روز از طریق سامانه نیما مبلغ ۴۲میلیارد ریال به حساب آنان واریز ولی پس از گذشت بیش از یک ماه هیچ اقدامی انجام نگرفت.

 

وی افزود: بر اساس مستندات ارائه شده کلاهبرداری محرز شد و با اقدامات تخصصی و پلیسی ۳کلاهبردار در این رابطه شناسایی و دستگیر شدند.

 

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: تاکنون ۲۶نفر با این شیوه و شگرد اعلام شکایت کردند.