کلیه آزمون‌های فنی وحرفه‌ای خوزستان تا اطلاع ثانوی تعلیق شدند

کلیه آزمون‌های فنی وحرفه‌ای خوزستان تا اطلاع ثانوی تعلیق شدند

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان گفت: تمامی آزمون‌های نهایی کتبی، الکترونیکی، هماهنگ و مبتنی بر تفاهم نامه(صنعت ساختمان، قالیبافان و صنایع دستی) تا اطلاع ثانوی تعلیق شد.

 

به گزارش تابا؛عبدالنبی سواعدی اظهار داشت: باتوجه به گسترش ویروس کرونا در خوزستان و به منظور حفظ سلامت کارآموزان تا اطلاع ثانوی آزمونهای حضوری مهارت فنی وحرفه‌ای در سطح استان تعلیق و هرگونه تصمیمی در آینده اعلام خواهد شد.

 

وی بیان کرد: هرگونه تصمیم جدید در این خصوص از طریق مراجع رسمی، به اطلاع کارآموزان خواهد رسید.

 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان گفت: تعلیق آزمون‌ها مطابق با تصمیمات ستاد استانی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا اداره کل آموزش فنی وحرفه‌ای اتخاذ شده است.

 

وی با بیان اینکه ۶ درصد آموزش فنی وحرفه‌ای کشور در خوزستان اجرا می‌شود گفت: بیش از ۵۰ درصد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بخش دولتی و خصوصی خوزستان منجر به اشتغال پایدار می‌شود.