کنترل جریان‌های ورودی آب توسط سدهای خوزستان/ ۵۷۳۱ میلیون مترمکعب حجم خالی سدهای استان مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان:

کنترل جریان‌های ورودی آب توسط سدهای خوزستان/ ۵۷۳۱ میلیون مترمکعب حجم خالی سدهای استان

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، حجم خالی سدهای استان را پنج هزار و ۷۳۱ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: از ابتدای فروردین تاکنون به‌طور متوسط روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب از میزان حجم خالی سدها کاسته شده که بیانگر کنترل جریان‌های ورودی توسط سدهاست.

 

به گزارش تابا، داریوش بهارلویی گفت: میزان مجموع ورودی روزانه طی ۲۴ ساعت گذشته به تمامی سدهای استان خوزستان ۱۷۷۹ مترمکعب بر ثانیه بوده که به ازای آن مجموع خروجی به سمت دشت خوزستان ۱۱۳۰ مترمکعب برثانیه است.

 

وی ادامه داد: طی ۹ روز گذشته میزان ورودی به سدهای استان خوزستان ۱۵۱۰ میلیون مترمکعب بوده است که در مقایسه با آمار بلندمدت ۵ درصد کمتر است.

 

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان افزود: از ابتدای سال آبی تاکنون میزان حجم ورودی به سدها و رودخانه‌های استان خوزستان ۱۴ هزار و ۵۷۰ میلیون مترمکعب بوده که حدود ۲ میلیارد مترمکعب کمتر از نرمال‌های بلندمدت است.

 

بهارلویی اظهار کرد: در مقایسه با نرمال‌های ورودی حوضه کرخه بیش از نرمال (۳۷ درصد افزایشی)، حوضه دز شرایط نرمال (۲ درصد افزایشی) و حوضه‌های کارون، مارون، زهره و جره همگی زیر نرمال (۲۶ تا ۵۰ درصد کاهشی) هستند.

 

وی تصریح کرد: تخمین روان‌آب‌های ورودی برای ۱۶ روز آینده بیانگر آن است که حدود ۳۲۰۰ تا ۳۴۰۰ میلیون مترمکعب آب وارد مخازن سدهای استان می‌شود که این میزان حجم ورودی همچنان با خروجی‌های معادل تاب‌آوری رودخانه‌ها، قابل کنترل بوده و نیازی به تغییرات خروجی فزاینده در سدها نیست.

 

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان افزود: طی بارش‌هایی که از روز ۹ فروردین در سطح حوضه‌های آبریز استان آغاز شده است، حداکثر ورودی ساعتی در کرخه به حدود ۱۶۳۰ مترمکعب بر ثانیه و در سد دز به ۸۵۰ مترمکعب بر ثانیه رسید که این جریان‌های سیلابی در سدهای مذکور به‌طور کامل مهار و تعدیل شد.

 

وی در پایان یادآور شد: هم اکنون متوسط ورودی به حوضه کارون ۵۸۰ مترمکعب بر ثانیه، حوضه دز ۵۲۱ مترمکعب بر ثانیه، حوضه کرخه ۵۷۶ مترمکعب بر ثانیه و در حوضه مارون ۹۴ مترمکعب بر ثانیه است.