گزارش تصویری آیین بهره برداری از طرح مدیریت پسماند حفاری به روش بیولوژیک

گزارش تصویری آیین بهره برداری از طرح مدیریت پسماند حفاری به روش بیولوژیک

آیین بهره برداری از طرح مدیریت پسماند حفاری به روش بیولوژیک برای نخستین بار در کشور صبح امروز دوشنبه ۳۱ تیرماه در محل چاه شماره ۵۰ نفت سفید برگزار شد.