گزارش تصویری تابا؛ از مسابقات تیراندازی با کمان انتخابی تیم ملی در اهواز

گزارش تصویری تابا؛ از مسابقات تیراندازی با کمان انتخابی تیم ملی در اهواز

طی دو روز مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان کشور با حضور شرکت کنندگان زن و مرد در اهواز برگزار شد که تصاویر زیبای این مسابقات را می بینید.

 

عکس از: بهراد قاسمی