گزارش تصویری تابا؛ از تجمع اعتراضی مردم اهواز نسبت به انتقال آب

گزارش تصویری تابا؛ از تجمع اعتراضی مردم اهواز نسبت به انتقال آب

تعدادی از دوست داران محیط زیست با تجمع در پارک ساحلی اهواز اعتراض خود را نسبت به سیاست های انتقال آب اعلام کردند.

 

عکس از: بهراد قاسمی