گزارش تصویری تابا؛ از حضور سیدعلی خمینی در جلسه شورای اداری استان خوزستان

گزارش تصویری تابا؛ از حضور سیدعلی خمینی در جلسه شورای اداری استان خوزستان

عصر امروز چهارشنبه جلسه شورای اداری استان خوزستان با حضور نوه امام راحل؛ سیدعلی خمینی در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد.

 

عکس از: بهراد قاسمی