گزارش تصویری تابا؛ از کلیسای کلدان، کاتولیک آشوری در شب تولد حضرت مسیح (ع)

گزارش تصویری تابا؛ از کلیسای کلدان، کاتولیک آشوری در شب تولد حضرت مسیح (ع)

در شب میلاد حضرت مسیح، عیسی (ع) پیامبر نور و رحمت، گزارش تصویری زیر از کلیسای کلدان، کاتولیک آشوری اهواز تهیه شده است.

 

عکس از: بهراد قاسمی