گزارش تصویری تابا از آیین تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان

گزارش تصویری تابا از آیین تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان

بعد از ظهر امروز دوشنبه آیین تودیع و معارفه مدیرعامل جدید سازمان آب و برق خوزستان که با حضور وزیر نیرو، مدیران ارشد استان خوزستان و سه تن از اعضاء نمایندگان خوزستان برگزار شد.