گزارش تصویری تابا از سایت دفن بهداشتی پسماند شهر اهواز

گزارش تصویری تابا از سایت دفن بهداشتی پسماند شهر اهواز

صبح امروز پنجشنبه مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز از خط پردازش پسماند سایت صفیره بازدید کرد.

 

عکس از: بهار رنگرزان