گزارش تصویری تابا از مراسم بهره برداری مرکز کنترل ترافیک شهرداری اهواز

مرکز مرکز کنترل ترافیک شهرداری اهواز با حضور استاندار خوزستان، مدیران شهرداری اهواز و تنی چند از اعضاء شورای اسلامی شهر اهواز افتتاح شد.