گزارش تصویری تابا از مراسم بهره برداری مرکز کنترل ترافیک شهرداری اهواز

گزارش تصویری تابا از مراسم بهره برداری مرکز کنترل ترافیک شهرداری اهواز

مرکز مرکز کنترل ترافیک شهرداری اهواز با حضور استاندار خوزستان، مدیران شهرداری اهواز و تنی چند از اعضاء شورای اسلامی شهر اهواز افتتاح شد.