یک جوان بهبهانی در رودخانه مارون غرق شد

یک جوان بهبهانی در رودخانه مارون غرق شد

شامگاه گذشته یک جوان بهبهانی که به اتفاق دوستان جهت تفریح و شنا به منطقه پشکر رفته بود در اثر عدم آشنایی به فن شناگری در رودخانه مارون غرق شد

 

به گزارش خبرنگار تابا از بهبهان این جوان در ساعات پایانی روز گذشته اقدام به شنا در منطقه پشکر بهبهان نمود که بدلیل نا آشنایی با فنون شنا طعمه آبهای رودخانه مارون گشت.

 

عملیات جستجو و نجات وی از همان دیشب آغاز شد

 

اما متاسفانه اثری از او پیدا نشد

 

تیم غواص اعزامی به منطقه امروز صبح و دقایقی پیش در ناحیه پل پشکر موفق به پیدا کردن پیکر این جوان شدند

 

شایان ذکر است جسد در یک کیلومتری محل غرق شدگی، از آب گرفته شده است.

 

خبرنگار بهبهان محمد خلیجی