یک مرکز ۱۶ ساعته تست کرونا در دزفول غیرفعال شد

یک مرکز ۱۶ ساعته تست کرونا در دزفول غیرفعال شد

 رئیس مرکز بهداشت دزفول با بیان اینکه وضعیت کرونا در این شهرستان تا حدودی بهبود یافته است، گفت: یک مرکز ۱۶ ساعته تست کرونا در این شهرستان غیرفعال شد.

 

به گزارش تابا؛رضا پورآیین افزود: همچنان یک مرکز ۱۶ ساعته تست کرونا در شهرستان دزفول فعال است و در صورت نیاز مرکزی که غیرفعال شده دوباره فعال خواهد شد.

 

وی گفت: ابتدا برای شهرستان‌های ۵۰۰ هزار نفری یک مرکز ۱۶ ساعته تست کرونا در نظر گرفته شده بود که با توجه به مصوبات استانی و شهرستانی مدیریت کرونا و الزام به بیماریابی ۲ مرکز ۱۶ ساعته در دزفول فعال شد.

 

رئیس مرکز بهداشت شهرستان دززفول بیان کرد: مرکز ۱۶ ساعته شهید ناحی دزفول در حال حاضر فعال و روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نمونه در آن انجام می‌شود.

 

وی افزود: تست کرونا طبق نظر پزشک و با توجه به علائم فرد مراجعه کننده انجام می‌شود.